محصولات ما

درباره ما

معرفی مختصر ما

YuSun تاس در سال 2018 تاسیس شده است، تخصص در انواع بازی تخته تاس DND. تمرکز بر روی تاس فلزی، تاس اکریلیک، تاس رزین و تاس های چوبی. در حال حاضر محصولات مستقل توسعه بخش، کارخانه، تیم کیفیت و تیم فروش.

درباره ما

YuSun تاس در سال 2018 تاسیس شده است، تخصص در انواع بازی تخته تاس DND.

مزایای محصول

YuSun تاس در سال 2018 تاسیس شده است، تخصص در انواع بازی تخته تاس DND.

در حال حاضر محصولات مستقل توسعه بخش، کارخانه، تیم کیفیت و تیم فروش.

مزایای فنی

در حال حاضر محصولات مستقل توسعه بخش، کارخانه، تیم کیفیت و تیم فروش.

در حال حاضر ما هنوز به دنبال به جلو به همکاری با مشتریان خارج از کشور بیشتر

مزایای خدمات

در حال حاضر ما هنوز به دنبال به جلو به همکاری با مشتریان خارج از کشور بیشتر